Hovedentreprenør:Dyrendahl Bygg AS Arbeid:Utført buet båndtekking på tak og beslagsarbeider i mørk patinert sink